Je bent een examenleerling. Lekker bezig!

Kies hieronder waarover je informatie wil inzien.

  • Als alle schoolexamens hebben plaatsgevonden, wordt er een extra herkansing na SE-week-3 gegeven.
  • Alle leerlingen krijgen een extra herkansing voor het CE (in totaal dus 2);
  • Alle leerlingen krijgen de mogelijkheid om het CE te spreiden over 2 tijdvakken;
  • Na afleggen van het volledige examen kan er ‘duimlegging’ op 1 cijfer plaatsvinden als de leerling daarmee toch geslaagd is;
  • De kernvakken zijn uitgezonderd van deze ‘duimoplegging’;
  • De regel van gemiddeld 5,5 voor het CE blijft van kracht, het cijfer waar de vinger op wordt gelegd, telt niet mee in de berekening van de 5,5.

Bekijk de meest actuele versie van de zak-slaagregeling op de site van de overheid: vmbo | havo/vwo.