Informatie waar je écht wat aan hebt

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen en antwoorden (deel 3)

Hebben we nu helemaal geen lessen meer na 2 juni?
Er zijn dan in de eerste week schoolactiviteiten op school om op te starten
In de weken daarna zullen er toetsen zijn en ondersteunende lessen voor de leerlingen die dat echt nodig hebben, deels online, deels op school. Na deze toetsperiode zullen er ook schoolactiviteiten zijn, maar daar hebben we nu nog geen duidelijk scenario voor, we wachten de regels van de overheid af en kunnen dan pas meer duidelijkheid geven.

Gym op anderhalve meter? Is dat niet onmogelijk?
Over deze vraag is de sectie LO aan het nadenken. Buiten sporten biedt
mogelijkheden. Wij gaan dit natuurlijk alleen doen als het binnen de RIVM-richtlijnen kan.

“De overgangsnormen blijven gelijk, maar de cijferbepaling niet”, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Uitgangspunt voor de overgangsregeling zal de bestaande overgangsnorm
zijn, maar deze is door de Corona-situatie niet helemaal toe te passen, vandaar dat we aanpassingen moeten doen.
Op deze vraag gaan we na volgende week maandag duidelijker antwoord
geven. De teamleiders hebben met mentoren overlegd en de directie heeft samen met de teamleiders daarna een voorstel gedaan aan de MR over de manier waarop we overgang gaan regelen. Daar zit ook in hoe we verschillende cijfers meetellen. Zodra dit voorstel is goedgekeurd, horen jullie de details.

Wat zijn Coronatoetsen nu precies?
Coronatoetsen zijn de toetsen vanaf 8 juni 2020. We hebben afgesproken dat  die toetsen niet meer leerwerk opleveren voor leerlingen dan een gewone test of pta-toets. Dit om het hanteerbaar te houden voor leerlingen. De nadruk bij deze toetsen ligt op de essentiële stof voor het met succes volgen van het vak in het volgende leerjaar. In de meeste gevallen zal het gaan om de stof van tijdens de sluiting, maar het kan zijn dat het bij een enkel vak ook stof van daarvoor betreft. (Stapelvakken bouwen natuurlijk altijd al door op eerder opgedane kennis en vaardigheden).

Geef een reactie