Informatie waar je écht wat aan hebt

Nieuws

Duidelijkheid: zo gaat de rest van het schooljaar eruit zien

In de nieuwste corona-update staat meer over het verdere verloop van het schooljaar. We vatten het hieronder kort voor je samen.

Kern van een zespuntenplan voor de periode vanaf 2 juni

 1. Tot 1 juni lesgeven op afstand van het basislesprogramma’s van de verschillende vakken;
 2. Van 2 tot 5 juni laten we leerlingen weer aan school wennen;
 3. Vanaf 8 juni nemen we toetsen (PTA of Coronatoetsen) af;
 4. Vanaf 2 juni bieden we begeleiding van leerlingen (op afstand) ter voorbereiding op de toetsstof;
 5. Vanaf 2 juni bieden we begeleiding en lessen aan (een beperkt aantal) leerlingen op school als er extra zorgen zijn;
 6. Bevorderingsvoorwaarden blijven in principe hetzelfde (op hoofdlijnen), maar de cijferberekening wordt aangepast aan de Coronasituatie (overleg hierover volgende week met de MR).

Globale planning en tijdlijn voor de opstart vanaf 2 juni voor NIET-examenklassen

2 juni toetsinhoud en rooster per vak wordt gepubliceerd. Het is niet de bedoeling om alle gemiste toetsen in te halen of de lesstof van het hele jaar te toetsen (niet meer leerstof dan gewone test).

2 t/m 5 juni: wenweek voor alle niet-examenklassen.

8 t/m 24 juni: Coronatoetsen (eventueel PTA) volgens rooster en begeleiding hierbij op  afstand of op school.

Na 24 juni: hulplessen  voor herkansers van de niet-examenklassen. Andere  schoolactiviteiten voor leerlingen.

8 t/m 10 juli: herkansingen coronatoetsen.

17 juli: promotiedag.

Mochten jullie vragen hebben, richt je dan tot ons of tot je mentor!

 1. Anoniem

  Fijn dat er nu eindelijk duidelijkheid is!

 2. Sophie

  “De overgangsnormen blijven gelijk, maar de cijferbepaling niet”, wat moet ik me daarbij voorstellen?

Geef een reactie