Informatie waar je écht wat aan hebt

Nieuws

Corona-update 26: digitale lessen tot de zomervakantie en overgangsnormen nog niet precies bekend

De persconferentie van gisteravond was helder: in ieder geval blijven de scholen voor het voortgezet onderwijs gesloten tot en met 1 juni 2020. Dat betekent dat wij gedurende die tijd, maar ook daarna, tot aan de zomervakantie, op afstand les zullen blijven geven, ook als er een mogelijkheid komt om in kleine groepen onderwijs op school te krijgen.

Na 1 juni?
In mei maakt de regering bekend wat er na 1 juni gaat gebeuren. Dit betekent dat er nog een mogelijkheid bestaat dat de scholen ook na 1 juni nog gesloten blijven. Mocht de school open gaan na 1 juni dan moeten we rekening houden met de anderhalve meter afstand. Concreet zou dit neerkomen op zeven weken waarin het toegestaan is kleine hoeveelheden leerlingen in school te hebben.

Overgang naar het nieuwe schooljaar
Wij zullen ons in die laatste weken vooral richten op de afsluiting van het jaar en de overgang van leerlingen naar het nieuwe schooljaar. We begrijpen dat er leerlingen zijn die zich erg veel zorgen maken om de overgang naar een volgende klas. Wij hebben bij herhaling benadrukt, dat het vooral belangrijk is om de huiswerkopdrachten die docenten opgeven te doen en in te leveren, om deel te nemen aan lessen, als die online gegeven worden. Dat herhalen we hier nogmaals. We verwachten na de meivakantie meer videolessen te kunnen geven met Microsoft Teams, dus dat zal helpen.

Voor de overgang kijken we niet alleen naar de cijfers die in de eerdere periode zijn behaald, maar ook naar cijfers die eventueel nog behaald kunnen gaan worden in de laatste periode. Uiteraard kunnen we niet meer alle toetsen en lesstof inhalen die op het programma stonden dus zullen we goed moeten kijken wat wenselijk en haalbaar is voor docenten en leerlingen. We verwachten in de periode na 1 juni (dat is dan nog 7 weken), een aantal toetsen fysiek (op school) af te kunnen nemen. We gaan nog in overleg met de MR over de voorwaarden voor bevordering en mogelijkheid van toetsing in de periode na 1 juni.

Het ministerie en de VO-raad
Het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen zal samen met de VO-raad met richtlijnen komen voor het onderwijs met 1,5 meter afstand. Wij zijn natuurlijk ook zelf met allerlei scenario’s bezig, maar de situatie na 1 juni blijft nog onzeker. Wij volgen de communicatie en richten met die adviezen zo goed mogelijk de laatste maanden van dit schooljaar in.

De docenten en coronatesten
De docenten willen heel graag weer aan het werk met onze leerlingen in de school. We weten dat veel leerlingen de school missen; de docenten missen de leerlingen. We gaan natuurlijk in gesprek met docenten die zelf binnen de risicogroep vallen of een naaste hebben die binnen de risicogroep valt. Er zal een mogelijkheid komen voor het testen van medewerkers op het coronavirus. Hiervoor wordt er een protocol gemaakt door andere instanties. Leerlingen of collega’s met coronaverschijnselen zullen in ieder geval thuis moeten blijven.

Geef een reactie