Informatie waar je écht wat aan hebt

Nieuws

Corona-update 22

Voor de niet-examenleerlingen: hoe krijg je nu eigenlijk les?
De lessen zijn eigenlijk hetzelfde als in de eerste periode van de ‘intelligente lockdown’, met als enige verschil dat lessen die docenten live via zoom hebben gegeven, nu niet meer via zoom plaatsvinden. Magister blijft leidend, docenten zetten al het werk (ook daltonwerk) in de agenda en geven zo veel mogelijk feedback op het werk van leerlingen. Ook zijn er docenten die uitlegfilmpjes maken, of je verwijzen naar filmpjes van andere docenten. Wij zijn nu bezig om de Microsoft Teams omgeving zo in te richten dat we zo snel mogelijk via ‘videovergadering’ een manier van online live lesgeven kunnen gebruiken als alternatief voor de zoomlessen. Wij hopen dat dat eind deze week al uitgeprobeerd kan worden. Informatie over hoe je als leerling mee kan doen met zo’n les, krijg je via een magistermail. Wij krijgen van de leerlingenraad dagelijks een lijstje met vragen en problemen waar leerlingen tegenaan lopen. Mocht jij ook een vraag of probleem hebben, dan kun je je al!
tijd richten tot de leerlingenraad via [email protected]nl of Instagram: leerlingenraad_erasmuscollege”

Examenleerlingen
We willen jullie vragen om zelf contact op te nemen met je vakdocent voor de vakken die je eventueel gaat herkansen. Ook als je, na 4 juni, (een) resultaatvereteringstoets(en) wilt doen, vragen we je zelf de vakdocent(en) te benaderen voor ondersteuning en advies. Dat kan het beste via mail.

Herkansingen voor examenleerlingen
Dinsdag 14 april krijgen jullie het aanvraagformulier voor de herkansingen van SE 3. Met instemming van de MR is het reglement schoolexamens zo aangepast, dat elke leerling twee herkansbare schoolexamens uit periode 3 mag herkansen. Uiterlijk op 4 mei moeten de leerlingen aangeven welk(e) vak(ken) ze willen herkansen.
In de week van 11 tot en met 15 mei worden de herkansingen gepland, het rooster daarvoor zal op 8 mei uiterlijk gepubliceerd worden. Aan het eind van deze brief vinden jullie een uitgebreide tijdlijn met alle belangrijke data.
Als je een of twee herkansingen gaat maken, stel dan vooral al je vragen aan je docent. Via mail kunnen veel vragen beantwoord worden en kan de docent je tips geven.

Geslaagd?
We kunnen pas formele uitspraken doen over slagen of zakken als de hele schoolexamenprocedure is doorlopen. Veel leerlingen leggen de zak-slaagregeling naast hun cijfers en kunnen gelukkig concluderen dat ze geslaagd zijn. Wij doen hier tot 4 juni formeel geen uitspraken over.

Tijdlijn met alle belangrijke data:

dinsdag 14 april 2020: alle cijfers van alle leerlingen, behalve inhalers, staan in magister.
dinsdag 14 april 2020: herkansingsformulier wordt verstuurd aan examenkandidaten
woensdag 15 april 2020 eind van de dag: publicatie rooster inzagedag.
donderdag 16 april 2020: inzagedag SE3
eindexamenkandidaten: twee herkansingen per leerling.
maandag 4 mei 2020 12.00 uur: deadline inleveren herkansingsformulieren.
vrijdag 8 mei 2020: rooster herkansingen bekend en verstuurd.
vanaf maandag 11 mei 2020: herkansingen. Leerling heeft maximaal 1 herkansing per dag.
vrijdag 22 mei 2020, 10.00 uur: deadline inleveren cijfers herkansingen.
maandag 25 mei 2020: per post akkoordverklaringen naar leerlingen/ouders.
donderdag 28 mei 2020: akkoordverklaring (getekend door ouders) afgeven bij de receptie, of gescand digitaal inleveren bij teamleiders.
(4M [email protected], 5H en 6V [email protected])
donderdag 4 juni 2020: uitslagdag, mentoren bellen alle leerlingen. Versturen aanvraagformulier resultaatverbeteringstoetsen.
vrijdag 5 juni 2020: inleveren aanvraagformulier resultaatverbeteringstoetsen: maximaal twee per leerling.
vrijdag 12 juni 2020: publicatie rooster resultaatverbeteringstoetsen.
woensdag 17 juni 2020 tot en met vrijdag 19 juni 2020: resultaatverbeteringstoetsen.
vrijdag 26 juni 2020: uitslagdag resultaatverbeteringstoets. Teamleiders, in overleg met mentoren, bellen alle leerlingen die een resultaatsverbeteringstoets hebben gedaan met de uitslag.

Tot slot namens de QuizMasters van De Grote Erasmus Online PubQuiz.
Ook moeite om je te vermaken op je zaterdagavond? Op zoek naar een uitdaging? Meld je dan nu aan voor De Grote Erasmus Online PubQuiz op zaterdag 18 april om 19.30 uur.
Via een livestream zullen wij een geweldige quiz presenteren voor alle Erasmianen. Een quiz voor jong en oud.
Meer info en aanmelden kan via www.erasmuscollege.nl

Geef een reactie