Informatie waar je écht wat aan hebt

Nieuws

Belangrijke data eindexamenleerlingen

dinsdag 14 april 2020: alle cijfers van alle leerlingen, behalve inhalers, staan in magister.
dinsdag 14 april 2020: herkansingsformulier wordt verstuurd aan examenkandidaten
woensdag 15 april 2020 eind van de dag: publicatie rooster inzagedag.
donderdag 16 april 2020: inzagedag SE3
eindexamenkandidaten: twee herkansingen per leerling.
maandag 4 mei 2020 12.00 uur: deadline inleveren herkansingsformulieren.
vrijdag 8 mei 2020: rooster herkansingen bekend en verstuurd.
vanaf maandag 11 mei 2020: herkansingen. Leerling heeft maximaal 1 herkansing per dag.
vrijdag 22 mei 2020, 10.00 uur: deadline inleveren cijfers herkansingen.
maandag 25 mei 2020: per post akkoordverklaringen naar leerlingen/ouders.
donderdag 28 mei 2020: akkoordverklaring (getekend door ouders) afgeven bij de receptie, of gescand digitaal inleveren bij teamleiders.
(4M [email protected], 5H en 6V [email protected])
donderdag 4 juni 2020: uitslagdag, mentoren bellen alle leerlingen. Versturen aanvraagformulier resultaatverbeteringstoetsen.
vrijdag 5 juni 2020: inleveren aanvraagformulier resultaatverbeteringstoetsen: maximaal twee per leerling.
vrijdag 12 juni 2020: publicatie rooster resultaatverbeteringstoetsen.
woensdag 17 juni 2020 tot en met vrijdag 19 juni 2020: resultaatverbeteringstoetsen.
vrijdag 26 juni 2020: uitslagdag resultaatverbeteringstoets. Teamleiders, in overleg met mentoren, bellen alle leerlingen die een resultaatsverbeteringstoets hebben gedaan met de uitslag.

Geef een reactie