Informatie waar je écht wat aan hebt

Vakupdates

Mogelijkheden tot inzage gemaakte toetsing

Eindexamenleerlingen
De herkansingen van SE3 zullen we organiseren in de week van 11 mei. Het rooster daarvan krijg je op 8 mei.

Vandaag krijgen de examenleerlingen een formulier waarmee ze kunnen aangeven dat ze reeds gemaakt SE3-werk dat herkansbaar is, willen inzien.

Wij gaan die leerlingen uitnodigen om op donderdag 16 april op school komen om werk in te zien. Natuurlijk zorgen we voor 1,5 meter afstand. Op basis van de door jullie ingevulde formulieren kunnen jullie één voor één bij de docent langskomen.

Wellicht zijn er andere leerlingen die werk willen inzien, omdat ze willen herkansen om een cijfer te verhogen. We vragen deze leerlingen zelf contact op te nemen met de vakdocent als ze hun werk willen inzien. Daar kunnen dan in de week na de meivakantie individuele afspraken voor gemaakt worden.

Geef een reactie