Derde dag testweek

Leestijd: 2 minuten

Er zijn twee soorten docenten in de testweek: serieuze docenten en docenten die er alleen maar zitten, omdat ze dat moeten. Wij hadden vandaag een docent uit de laatste categorie.

Dat is aan de ene kant fijn, want je mag bij dat soort docenten gewoon je mobiel bij je houden en het lokaal verlaten als je klaar bent. (Beide dingen zijn ten strengste verboden). Maar aan de andere kant… erg aardig zijn ze meestal niet.

Normaal gesproken moet je, op het moment dat je een nieuw schrijfblaadje wil, je hand opsteken. De docent komt dan naar je toe. Tijdens de eerste toets had ik een nieuw blaadje nodig. Ik stak uiteraard keurig mijn hand op. Vijf andere kinderen hadden op dat moment ook een blaadje nodig. De docent keek op en zei: “Als je een nieuw blaadje wil, dan mag je hem komen halen!”. Ik vraag me af of kinderen gebruik hebben gemaakt van het feit dat ze door de hele klas konden lopen om bij hun klasgenoten te kijken ????.

Maar goed… vandaag stonden scheikunde en Duits op het programma.

Scheikunde was absoluut niet ingewikkeld. Zeer makkelijk zelfs. Ik verbaasde me alleen over het feit dat sommige opdrachten véél meer punten opleverden dan andere opgaven.

Een voorbeeld: 
Vraag 1 (goed voor 3 punten): Je moet zeggen of een stof een zuivere stof is. Je moet vertellen wat een bepaald pictogram voorstelt en je moet een pictogram tekenen.
– Vraag 3 (goed voor 10 punten): Je moet zeggen of een mengsel een oplossing, suspensie of emulsie is. Je moet uitleggen wat een emulgator doet en je moet de dichtheid berekenen van een pot mayonaise.

Daar zit een groot verschil in, als je kijkt naar het aantal punten, maar het kan nog extremer:
– Vraag 6 (goed voor 12 punten): Bereken of de hoeveelheid chloorgas in een bepaald zwembad de MAC-waarde overschrijdt.
– Vraag 7 (goed voor 6 punten): Leg uit hoe je een mengsel van zout, zand en zwavel kan scheiden. Gebruik in je antwoord op de juiste plaatsen de juiste begrippen. Denk aan de verschillende scheidingsmethodes en beschrijf deze uitgebreid. Vergeet niet om elke stap te vermelden op een nieuwe regel.

Over vraag 6 deed ik 3 minuten. Over vraag 7 heb ik 12 minuten gedaan…

Duits was trouwens makkelijk, daarover heb ik niet heel veel te melden.


Advertentie:
Share